NAXOS a.s. Hledej Menu

Účelová komunikace

Karlovy Vary - Bohatice

Shrnutí

Cena: 870 000,- Kč
Doporučená kupní cena
Typ nemovitosti: Pozemky
Forma prodeje: Výběrové řízení
Plocha: Plocha pozemku: 1 742 m2
;
Stav položky Vyhlášeno
Firemní kód VŘ/023/2023
Region Karlovarský kraj
Konec prvního kola 30. 05. 2024

Předmětem prodeje je pozemek parc. č. 570/14 zapsaný v katastru nemovitostí jako ostatní
plocha - ostatní komunikace o výměře 1.694 m2 a pozemek parc. č. 744/5 zapsaný v katastru
nemovitostí jako ostatní plocha - jiná plocha o výměře 48 m2. Reálně jsou pozemky využívané jako obslužná komunikace okolních rodinných domků, na pozemku parc. č. 570/14 je majoritně položena asfaltová plocha, v části pak travnaté plochy, pozemek parc. č. 744/5 je zatravněnou veřejnou plochou. Pozemky jsou volně přístupné.
Na obou pozemcích vázne věcné břemeno zřizování a provozování vedení pro GasNet s.r.o. a
ČEZ Distribuce, a.s.
Bližší popis ve znaleckém posudku - na vyžádání. Jedná se o prodej v rámci insolvenčního řízení. Termín pro předložení cenových nabídek do 30.5.2024 do 16:00 hod.

Kontaktní osoba

Tomáš Doubrava
Telefon: +420 257 314 251
Mobil: +420 604 297 021
Email: tomasdoubrava@naxos.cz

Způsob předložení návrhu

písemný

Termíny

Termín pro předložení cenových nabídek do 30.5.2024 do 16:00 hod.

Prohlídka

pozemky jsou volně přístupné

Vyhlašovatel

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem Strakonická 3367, Smíchov, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze

Objednatel

Insolvenční správci, v.o.s.
Mgr. et Mgr. Martin Jirouš,
ohlášený společník
se sídlem: Na Mičánce 39, 160 00 Praha 6

Přiložené soubory

Jaký typ nemovitosti vás zajímá?

 

Účelová komunikace
Účelová komunikace
Účelová komunikace
Účelová komunikace
Účelová komunikace
Stav položky Vyhlášeno
Firemní kód VŘ/023/2023
Region Karlovarský kraj
Konec prvního kola 30. 05. 2024

Domluvte si prohlídku

Spojte se s námi

Kontaktní osoba

Tomáš Doubrava
Telefon: +420 257 314 251
Mobil: +420 604 297 021
Pobočka: +420 257 314 251
Email: tomasdoubrava@naxos.cz

Vyhlašovatel

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem Strakonická 3367, Smíchov, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze

Objednatel

Insolvenční správci, v.o.s.
Mgr. et Mgr. Martin Jirouš,
ohlášený společník
se sídlem: Na Mičánce 39, 160 00 Praha 6

Mapa

Železná 462/20, 360 04 Karlovy Vary 4 - Bohatice / Karlovarský kraj