NAXOS a.s. Hledej Menu

Cookies

Předtím, než začnete Stránky využívat, přečtěte si, prosím, pečlivě tato pravidla, ve kterých je vysvětleno, jakým způsobem budeme zpracovávat osobní údaje a jakým způsobem využíváme cookies. Využíváním těchto Stránek vyjadřujete svůj souhlas s těmito pravidly. V opačném případě tyto Stránky nevyužívejte.

Společnost NAXOS respektuje vaše právo na ochranu soukromí. Prostřednictvím těchto Stránek NAXOS neshromažďuje ani nezpracovává osobní údaje, pouze s výjimkou informací nashromážděných prostřednictvím cookies. Pro více informací viz níže.

Shromažďování a využívání informací

Pro optimalizaci těchto Stránek z hlediska systémového výkonu, využitelnosti a poskytování užitečných informací o produktech a službách automaticky shromažďujeme a ukládáme informace do logů na vašem počítači, kam patří informace o vaší IP adrese, typu prohlížeče a nastavení jazyka, operačním systému, poskytovateli internetového připojení (ISP) a o datu a časovém otisku.

Tyto informace používáme k efektivnímu spravování Stránek, k získávání informací o chování uživatelů na Stránkách, k analýze trendů a shromažďování demografických dat o našich uživatelích jako celku. Takto nashromážděné informace je možné využít pro marketingové a propagační účely i pro komunikaci (např. pro snadnější orientaci uživatelů na stránkách, poskytování atraktivních speciálních nabídek a služeb).

Pokud společně s Osobními údaji využíváme i obecné informace, pak ve spojení s Osobními údaji s takovými informacemi nakládáme tak, jako kdyby se jednalo o Osobní údaje.

Správcem osobních údajů získaných prostřednictvím těchto Stránek je [společnost NAXOS a.s., Strakonická 3367, Smíchov, 150 00 Praha 5]. Vaše osobní údaje se budou zpracovávat po dobu pěti let. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Jako subjekt údajů máte práva stanovená v § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Využívání cookies

Tyto Stránky, emailové zprávy, online služby, reklamy a interaktivní aplikace mohou za účelem optimalizace služeb využívat tzv. „cookies“.

Co jsou to „cookies“?

„Cookie“ je malý soubor, skládající se obvykle z písmen a číslic, které prostřednictvím našeho internetového serveru posíláme do souboru cookie prohlížeče na pevném disku vašeho počítače. To nám například umožňuje rozpoznat zařízení daného uživatele v případě, že dojde ke spojení mezi internetovým serverem a internetovým prohlížečem. Hlavním účelem cookies je umožnit našemu internetovému serveru poskytnout uživateli internetové stránky, na které je zvyklý tak, aby návštěva internetových stránek společnosti NAXOS byla pro uživatele více osobní a dokázala lépe reagovat na jeho individuální potřeby.

Jaké druhy cookies Stránky využívají?

Na těchto Stránkách může společnost NAXOS využívat dva druhy cookies:

- session cookies: jedná se o dočasné cookies, které se ukládají do souboru cookie vašeho prohlížeče do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkci některých aplikací či funkčnost těchto Stránek povinné.

- permanentní cookies: permanentní cookies můžeme využívat pro snadnější a pohodlnější orientaci uživatelů na stránkách (např. rychlejší a jednodušší navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie vašeho prohlížeče po delší období, které závisí na tom, jaké zvolíte nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun
5. Změna pravidel o ochraně osobních údajů Jakékoli v budoucnu učiněné změny našich pravidel o ochraně osobních údajů budou zveřejňovány na těchto stránkách. Pro jakékoli aktualizace či změny doporučujeme pravidelně tyto stránky kontrolovat.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto pravidel o ochraně osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na adrese uvedené níže. To samé platí pro případ, že máte zájem o přístup k informacím, které jsme o vás prostřednictvím těchto Stránek nashromáždili, nebo pokud si přejete tyto informace opravit, zablokovat či vymazat. Více informací o společnosti naleznete v záložce Pobočky.