NAXOS a.s. Hledej Menu

Stavební pozemek "A" (p.č. 1387/235 a 1375/48)

Město Beroun

Shrnutí

Nejnižší podání
6 397 900 Kč
Nejnižší podání: 6 397 900 Kč
Předmět prodeje: Pozemky
Forma prodeje: Elektronická aukce
Plocha: Plocha pozemku: 934 m2
;
Stav položky Aktivní
Firemní kód EA-VŘ/008/2023
Region Středočeský kraj
Způsob licitace Anglický způsob
Termín aukce 23. 01. 2024, 15:00
Nejnižší podání 6 397 900,- Kč
Kauce 500 000,- Kč
Minimální příhoz 50 000,- Kč
Znalecký posudek 6 397 900,- Kč
Online Dražba online

Nabízíme ke koupi dva sousedící stavební pozemky parc. č. 1387/235 o výměře 206 m2 orná půda a p.č. 1375/48 o výměře 728 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 934 m2, v obci a k.ú. Beroun, včetně elektrické, plynové, vodovodní a kanalizační přípojky, které končí na hranici pozemku p.č. 1387/235, v obci a k. ú. Beroun formou elektronické aukce za nejvyšší nabídnutou cenu.

Jedná se o dva sousedící pozemky určené platným územním plánem města Beroun k zástavbě – bydlení individuální v rodinných domech městského typu. Pozemky jsou nabízeny a prodávány jako soubor a nelze je tedy koupit samostatně.

Pozemky se nacházejí v severozápadní části města, což je oblast s vysokou atraktivitou a přitažlivostí pro potenciální zájemce o rezidenční nemovitosti. Tato lokalita je aktuálně v procesu rozvoje a vznikají zde nové rezidenční projekty. Díky své poloze v severovýchodní části města nabízí tato lokalita výhody jako klidné a příjemné prostředí, dobré dopravní spojení a blízkost ke službám a vybavenosti, které jsou důležité pro pohodlný život obyvatel. Tato oblast je tedy ideálním místem pro ty, kteří hledají nové rezidenční nemovitosti v atraktivní a nově se rozvíjející lokalitě.

Nedaleko pozemků se nachází OC Hvězda, Sport-centrum Eden s multifunkční halou, koupalištěm a tenisovými kurty, pobočka České pošty, městská knihovna a základní a střední škola.

K tíži pozemku p.č. 1387/235 je zřízeno věcné břemeno umístit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu (kabelové vedení NN v délce 38 bm a přípojková skříň) na pozemku v rozsahu dle GP 6556-136/2020, na dobu technologické životnosti elektrického rozvodného zařízení, oprávnění pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV- Podmokly, 40502 Děčín, IČO: 24729035.

Na pozemek p.č. 1387/235 je přivedena elektrická, plynová, vodovodní a kanalizační přípojka (dále též „inženýrské sítě“), které budou také předmětem převodu v rámci uzavírané kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene s vítězem aukce. Pozemky jsou přístupné po veřejné místní komunikaci.

Elektronická aukce se bude konat 23. ledna 2024 od 15:00 hod. na portalaukci.cz. Nejzazší termín pro složení kauce a podepsání dohody o složení kauce je 18.1.2024 do 16:00 hod. Vyvolávací cena je stanovena podle znaleckého posudku na 6.397.900 Kč. 

Více informací naleznete v přiložených souborech. 

Kontaktní osoba

Ing. Čestmír Kříž
Telefon: +420 257 314 251
Mobil: +420 720 620 718
Email: cestmirkriz@naxos.cz

Jak složit kauci

Pokyny ke složení kauce jsou dostupné ve Vyhlášce v přiložených souborech.

Prohlídka

Prohlídky jsou možné kdykoliv. Pozemky nejsou oploceny. 

Navrhovatel

Město Beroun

IČO: 00233129

se sídlem: Husovo nám. 68, 266 01 Beroun

Dražebník

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem Strakonická 3367, Smíchov, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze

Přiložené soubory

Jaký typ nemovitosti vás zajímá?

 

Stavební pozemek "A" (p.č. 1387/235 a 1375/48)
Stavební pozemek "A" (p.č. 1387/235 a 1375/48)
Stavební pozemek "A" (p.č. 1387/235 a 1375/48)
Stavební pozemek "A" (p.č. 1387/235 a 1375/48)
Stavební pozemek "A" (p.č. 1387/235 a 1375/48)
Stavební pozemek "A" (p.č. 1387/235 a 1375/48)
Stav položky Aktivní
Firemní kód EA-VŘ/008/2023
Region Středočeský kraj
Způsob licitace Anglický způsob
Termín aukce 23. 01. 2024, 15:00
Nejnižší podání 6 397 900,- Kč
Kauce 500 000,- Kč
Minimální příhoz 50 000,- Kč
Znalecký posudek 6 397 900,- Kč
Online Dražba online

Domluvte si prohlídku

Spojte se s námi

Kontaktní osoba

Ing. Čestmír Kříž
Telefon: +420 257 314 251
Mobil: +420 720 620 718
Pobočka: +420 257 314 251
Email: cestmirkriz@naxos.cz

Navrhovatel

Město Beroun

IČO: 00233129

se sídlem: Husovo nám. 68, 266 01 Beroun

Vyhlašovatel

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem Strakonická 3367, Smíchov, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze

Mapa

K Zahrádkám, Beroun / Středočeský kraj