NAXOS a.s. Hledej Menu

Dobrovolné dražby

Dražba dobrovolná se koná na návrh vlastníka nebo osoby, která je oprávněna s předmětem dražby hospodařit nebo je vlastníkem zmocněna předmět dražby zcizit. Dobrovolná dražba probíhá v souladu se Zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Dražit je možné jak nemovité, tak i movité věci či pohledávky.

Časový harmonogram

Termíny konání dražeb dobrovolných jsou ovlivněny kromě marketingových a prodejních potřeb a analýz především zákonem. Pro optimální využití tohoto prodejního nástroje doporučujeme zhruba 9-12 týdnů od uveřejnění první informace o připravované transakci (časový horizont vždy závisí na předmětu dražby a jeho specifikách a hodnotě). Minimální lhůta pro konání dobrovolné dražby je zhruba 5-6 týdnů.

Pozitiva/negativa/komu je dražba určena

Dobrovolná dražba je s ohledem na svůj charakter primárního nabytí a maximální transparentnost vhodná pro včechny typy transakcí, u kterých je možné očekávat možné zpochybnění předchozích převodů. Při vhodném nastavení nejnižšího podání je dražba vhodná pro všechny typy nemovitostí. Prodávají nehradí daň z převodu nemovitosti ve výši 4% z ceny dosažené vydražením - takto vysokou daň (bez ohledu na výši hodnoty nemovitosti dle znaleckého posudku) hradí vydražitel - dražba je tedy vhodná i v případech, kdy se reálná tržní cena a cena dle znaleckého posudku významně liší.

Investiční
činnost
Nedobrovolné
dražby
Výběrová
řízení
Přímé
prodeje
Pronájmy