NAXOS a.s. Hledej Menu

Výrobně skladovací areál Tuněchody

Tuněchody - čp. 136, okr. Chrudim

Shrnutí

Cena: 35 000 000,- Kč
Typ nemovitosti: Průmyslové objekty a areály, skladové prostory
Forma prodeje: Přímý prodej
Plocha: Plocha pozemku: 88 391 m2
; Podlahová plocha: 9 000 m2
Stav položky Prodáno
Firemní kód VŘ/040/2018
Region Pardubický kraj
Dosažená cena 35 500 000,- Kč

Jedná se o soubor staveb na rozsáhlém pozemkovém celku s výměrou cca 88 tis. m2. Hlavními objekty v areálu jsou dvoulodní průmyslová hala bývalé „pece“ se zastavěnou plochou cca 7500 m2, druhá hala o velikosti cca 2.100 m2 se využívala jako sklad vytěženého materiálu. Provoz původní cihelny byl ukončen, v roce 1997 byla vystavěna nová cihelna, ve které v nedávné minulosti probíhalo pouze broušení cihel. Jiná cihlářská výroba zde neprobíhá. Areál je napojený na elektřinu, vodovod, kanalizaci a plyn. Příjezd k nemovitým věcem je po zpevněné komunikaci, či pomocí železniční vlečky.

Výrobní hala na p.č. st. 275
Přízemní, nepodsklepený, objekt výrobní haly se sušárnou, s přístavbami dvoupatrové expedice, kotelny se nachází na pozemku p.č. st. 275. Objekt je napojen na inženýrské sítě - vodovod, elektřinu, plyn a kanalizaci. Objekt je užíván od roku 1989.

Dispoziční řešení: V objektu se nachází přízemní výrobní a provozní prostory - hala bývalé pece, sušárny, dvoupatrová část expedice – v každém patře kanceláře, šatny a sociální zařízení – muži, ženy.

Hala odležárny na p.č. st 276
Přízemní, nepodsklepený objekt haly odležárny se nachází na pozemku p.č. st. 276. Objekt je užíván 44let.

Dispoziční řešení: V prvním nadzemním podlaží se nachází bývalá odležárna jílů a pomocné provozy.

Údržbářská dílna na p.č. st. 164
Nepodsklepený objekt dílny, dříve kotelna se nachází na pozemku p.č. st. 164. Je napojen na el. energii. Objekt je užíván 45 let.

Dispoziční řešení: V prvním nadzemním podlaží se nachází bývalá kotelna, dnes dílny a sklady.

Dle platného územního plánu se areál nachází v plochách určených pro výrobu a skladování (VT - těžký průmysl). Areál leží přímo při vyznačené hranici záplavového území řeky Chrudimky v modelu pro 20 letou povodeň.

Obec Tuněchody je situována 6 km severovýchodně od Chrudimi na pozemní komunikaci 34038 spojující město Chrudim s obcí Úhřetice a zhruba 10 km jihovýchodně od města Pardubice.

 

Kontaktní osoba

Luděk Naglmüller
Telefon: +420 257 314 251
Mobil: +420 777 707 318
Email: ludeknaglmuller@naxos.cz

Prohlídka

Po předchozí domluvě s prodejcem

Vyhlašovatel

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem Strakonická 3367, Smíchov, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze

 

Výrobně skladovací areál Tuněchody
Výrobně skladovací areál Tuněchody
Výrobně skladovací areál Tuněchody
Výrobně skladovací areál Tuněchody
Výrobně skladovací areál Tuněchody
Výrobně skladovací areál Tuněchody
Stav položky Prodáno
Firemní kód VŘ/040/2018
Region Pardubický kraj
Dosažená cena 35 500 000,- Kč

Domluvte si prohlídku

Spojte se s námi

Kontaktní osoba

Luděk Naglmüller
Telefon: +420 257 314 251
Mobil: +420 777 707 318
Pobočka: +420 257 314 251
Email: ludeknaglmuller@naxos.cz

Vyhlašovatel

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem Strakonická 3367, Smíchov, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze