NAXOS a.s. Hledej Menu

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 99/100 souboru tří pozemků o celkové výměře 8.786 m²

k.ú. Dolní Suchá, Havířov

Shrnutí

Nejnižší podání
3 120 000 Kč
Nejnižší podání: 3 120 000 Kč
Předmět prodeje: Pozemky
Forma prodeje: Elektronická dražba
Plocha: Plocha pozemku: 8 786 m2
;
Stav položky Aktivní
Firemní kód N03972
Region Moravskoslezský kraj
Způsob licitace Anglický způsob
Termín dražby 28. 02. 2023, 13:00
Nejnižší podání 3 120 000,- Kč
Dražební jistota 200 000,- Kč
Minimální příhoz 10 000,- Kč
Znalecký posudek 3 120 000,- Kč
Online Dražba online

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 99/100 na souboru tří pozemků parc. č. 442, č. 443 a 444. zapsaných na LV č. 546, k.ú. Dolní Suchá. Pozemky se nacházejí při místní hlavní komunikaci-ulice Orlovská. Jedná se o neoplocené pozemky, které mají mírný jižní sklon a v části se nacházejí náletové křoviny či stromy. Přístup na pozemky je z ulice Orlovská. Dle posudku znalce je možné napojení na všechny inženýrské sítě (elektro, voda, kanalizace, plyn). Dle Územního plánu Havířov jsou tyto pozemky vedeny v ploše DS1 – plochy dopravní infrastruktury. Pozemky, které tvoří předmět dražby, se dotýkají záměrů řešených v Úplném znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a umístění nových staveb na pozemcích, které tvoří předmět dražby, nesmí být v rozporu s Územním plánem Havířov. Podrobný výčet zamýšlených staveb dle ÚP města Havířov je uveden ve znaleckém posudku, který zašleme na vyžádání.

Kontaktní osoba

Ing. Miroslav Sinér
Mobil: +420 732 111 102
Email: miroslavsiner@naxos.cz

Prohlídka

I. prohlídka - dne 8.2.2023 v 9:00 hod.

II. prohlídka - dne 15.2.2023 v 9:00 hod.

Sraz zájemců je před předmětem dražby.

Navrhovatel

Ing. Roman Světlý
IČ: 02676796
se sídlem: Praha – západ, Lichoceves, Noutonice 109, PSČ: 252 64
provozovna: Praha 6, Staré náměstí 13/7, PSČ: 161 00
insolvenční správce dlužníka:
Mareotis style SE
IČ: 29390621
se sídlem: Praha 2 - Vinohrady, Slezská 1669/58, PSČ: 120 00
spisová značka: MSPH 92 INS 20449 / 2021 – vedená u Městského soudu v Praze

Dražebník

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem Praha 5, Holečkova 103/31, Smíchov, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze

Přiložené soubory

Jaký typ nemovitosti vás zajímá?

 

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 99/100 souboru tří pozemků o celkové výměře 8.786 m²
Spoluvlastnický podíl ve výši id. 99/100 souboru tří pozemků o celkové výměře 8.786 m²
Spoluvlastnický podíl ve výši id. 99/100 souboru tří pozemků o celkové výměře 8.786 m²
Spoluvlastnický podíl ve výši id. 99/100 souboru tří pozemků o celkové výměře 8.786 m²
Spoluvlastnický podíl ve výši id. 99/100 souboru tří pozemků o celkové výměře 8.786 m²
Spoluvlastnický podíl ve výši id. 99/100 souboru tří pozemků o celkové výměře 8.786 m²
Stav položky Aktivní
Firemní kód N03972
Region Moravskoslezský kraj
Způsob licitace Anglický způsob
Termín dražby 28. 02. 2023, 13:00
Nejnižší podání 3 120 000,- Kč
Dražební jistota 200 000,- Kč
Minimální příhoz 10 000,- Kč
Znalecký posudek 3 120 000,- Kč
Online Dražba online

Domluvte si prohlídku

Spojte se s námi

Kontaktní osoba

Ing. Miroslav Sinér
Mobil: +420 732 111 102
Pobočka: +420 596 111 356
Email: miroslavsiner@naxos.cz

Navrhovatel

Ing. Roman Světlý
IČ: 02676796
se sídlem: Praha – západ, Lichoceves, Noutonice 109, PSČ: 252 64
provozovna: Praha 6, Staré náměstí 13/7, PSČ: 161 00
insolvenční správce dlužníka:
Mareotis style SE
IČ: 29390621
se sídlem: Praha 2 - Vinohrady, Slezská 1669/58, PSČ: 120 00
spisová značka: MSPH 92 INS 20449 / 2021 – vedená u Městského soudu v Praze

Dražebník

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem Praha 5, Holečkova 103/31, Smíchov, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze