NAXOS a.s. Hledej Menu

Průmyslový areál

Kralupy nad Vltavou

Shrnutí

Nejnižší podání
49 000 000 Kč
Nejnižší podání: 49 000 000 Kč
Předmět prodeje: Průmyslové objekty a areály, skladové prostory
Forma prodeje: Dobrovolná dražba
Plocha: Plocha pozemku: 91 721 m2
; Podlahová plocha: 12 789 m2
Stav položky Vydraženo
Firemní kód DD/015/2021
Region Středočeský kraj
Způsob licitace Anglický způsob
Termín dražby 15. 12. 2021, 13:00
Nejnižší podání 49 000 000,- Kč
Dražební jistota 5 000 000,- Kč
Minimální příhoz 50 000,- Kč
Vydraženo za 119 000 000,- Kč
Znalecký posudek 94 070 690,- Kč

Předmětem dobrovolné dražby je rozsáhlý průmyslový areál bývalé továrny dřevozpracujícího průmyslu s pozemky o celkové výměře 91.721 m2. Jedná se o areál s nižším stupněm zastavěnosti - zastavěná plocha areálu činí 12.789 m2.

Areál se nachází na východním okraji města Kralupy nad Vltavou na jižním konci průmyslové zóny. Výborná dopravní dostupnost - návaznost na dálniční tah D8 ve vzdálenosti do 2km. Areál je přístupný z centra města po živičné komunikaci – ulicemi Mostní, Třebízského a U Dýhárny.

Součástí areálu jsou administrativní budova, výrobní a skladové haly, vlastní energetické centrum, budovy a haly pomocných provozů, vedlejší a inženýrské stavby, garáže a příslušenství.

Areál je v současnosti využíván převážně ke skladování, dále k opravám, údržbě a parkování aut a stavebních strojů (původní výrobní technologické celky byly po roce 2010 demontovány a odvezeny).

Areál je oplocen a má vlastní vlečku. K areálu jsou rovněž přivedeny veškeré inženýrské sítě (voda, kanalizace, el.energie, plyn i telefon).

Dle platného územního plánu města Kralupy nad Vltavou jsou pozemky definovány jako plochy Výroby a skladování (Vp). Minimální podíl ploch zeleně činí 25% (včetně travních porostů).

Po prodeji bude areál volný bez nájemních smluv - nájemní smlouva bude ukončena zápisem vlastnického práva vydražitele do příslušného katastru nemovitostí.

Kontaktní osoba

Ing. Marek Halas
Telefon: +420 257 314 251
Mobil: +420 736 287 789
Email: marekhalas@naxos.cz

Jak složit dražební jistotu

převodem na bankovní účet dražebníka

Prohlídka

I. Prohlídka dne 22.11.2021 v 10:00 hod.
II. Prohlídka dne 6.12.2021 v 10:00 hod.

Navrhovatel

Ing. Petr Hain
dat. nar. 4.7.1953
bytem: Praha 6, Mrkvičkova 1377, PSČ: 160 00
doručovací adresa: Praha 6, P.O.BOX 77, 160 41
správce konkursní podstaty úpadce:
DŘEVO A DÝHY spol. s r.o.
IČ: 14501449
se sídlem: Praha 6, Na Okraji 439/44, PSČ: 162 00
spisová značka: 91 K 73/2007 vedená u městského soudu v Praze

Dražebník

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem Strakonická 3367, Smíchov, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze

Přiložené soubory

Jaký typ nemovitosti vás zajímá?

 

Průmyslový areál
Průmyslový areál
Průmyslový areál
Průmyslový areál
Průmyslový areál
Průmyslový areál
Stav položky Vydraženo
Firemní kód DD/015/2021
Region Středočeský kraj
Způsob licitace Anglický způsob
Termín dražby 15. 12. 2021, 13:00
Nejnižší podání 49 000 000,- Kč
Dražební jistota 5 000 000,- Kč
Minimální příhoz 50 000,- Kč
Vydraženo za 119 000 000,- Kč
Znalecký posudek 94 070 690,- Kč

Domluvte si prohlídku

Spojte se s námi

Kontaktní osoba

Ing. Marek Halas
Telefon: +420 257 314 251
Mobil: +420 736 287 789
Pobočka: +420 257 314 251
Email: marekhalas@naxos.cz

Navrhovatel

Ing. Petr Hain
dat. nar. 4.7.1953
bytem: Praha 6, Mrkvičkova 1377, PSČ: 160 00
doručovací adresa: Praha 6, P.O.BOX 77, 160 41
správce konkursní podstaty úpadce:
DŘEVO A DÝHY spol. s r.o.
IČ: 14501449
se sídlem: Praha 6, Na Okraji 439/44, PSČ: 162 00
spisová značka: 91 K 73/2007 vedená u městského soudu v Praze

Dražebník

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem Strakonická 3367, Smíchov, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze

Mapa

U Dýhárny 25, Kralupy nad Vltavou, 278 01 / Středočeský kraj