NAXOS a.s. Hledej Menu

Komerční pozemek

pro stavbu bytových domů o výměře 30.948 m2, Ostrava – Poruba

Shrnutí

Nejnižší podání
12 379 200 Kč
Nejnižší podání: 12 379 200 Kč
Předmět prodeje: Pozemky
Forma prodeje: Nedobrovolná dražba
Plocha: Plocha pozemku: 30 948 m2
;
Stav položky Vydraženo
Firemní kód ND/002/2015
Region Moravskoslezský kraj
Termín dražby 25. 11. 2015
Nejnižší podání 12 379 200,- Kč
Dražební jistota 500 000,- Kč
Minimální příhoz 50 000,- Kč
Vydraženo za 12 379 200,- Kč
Znalecký posudek 12 000 000,- Kč
Online Dražba online

Dle ÚP je tento pozemek určen k zástavbě bytovými domy s max. 8 nadzemními podlažími a s max. zastavěnou plochou pro jednu budovu 600 m2 při max. indexu zastavěnosti 30 %. Přípustné jsou budovy občanské vybavenosti.

Pozemek leží mezi ulicemi Polská, E. Rošického, E. Trioletové a ul. Francouzské, je rovinatý.

Pro tento pozemek je vypracován projekt na stavbu bytových domů a bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby Projektu Right Zone, Bytové domy Francouzská, Ostrava – Poruba. Jedná se o čtyři bytové propojené věže - polyfunkční domy s obchody a kancelářemi a podzemním parkovacím stáním. K prodloužení platnosti ÚR nedošlo.

V dosahu veškerá občanská vybavenost. 

Inženýrské sítě:

projekt počítá s napojením:

plyn -  NTL plynovod DN 200 od spol. SMP Net z ul. Polská

voda – vodovodní řad PE 110 x 10 na veřejný vodovod DN 200 z ul. Polská

kanalizace – splašky - napojení na veřejnou kanalizaci DN 500, dešťová voda – vsakovací studny

teplo – centrální zásobování teplem Dalkia

elektrická energie – blízká trafostanice ČEZ Distribuce

 

Podrobnější informace uvedeny v informačním memorandu na vyžádání u prodejce, rovněž územní rozhodnutí je k dispozici u prodejce.

Kontaktní osoba

Ing. Miroslav Sinér
Mobil: +420 732 111 102
Email: miroslavsiner@naxos.cz

Prohlídka

I. prohlídka      - dne        20.10.2015 ve 14:00 hod.

II. prohlídka     - dne        11.11.2015 ve 14:00 hod.

Sraz zájemců je u vchodu do bytového domu č.p. 6019/ č.or. 65 na ul. Francouzská, Ostrava – Poruba.

Navrhovatel

Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft
se sídlem: Vídeň, Kolingasse 14-16, PSČ: 1090, Rakouská republika
zapsaná v obchodním rejstříku  vedeném Obchodním soudem ve Vídni pod č. FN 116476p

 

Dražebník

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem Strakonická 3367, Smíchov, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze

Přiložené soubory

Jaký typ nemovitosti vás zajímá?

 

Komerční pozemek
Komerční pozemek
Komerční pozemek
Komerční pozemek
Komerční pozemek
Komerční pozemek
Stav položky Vydraženo
Firemní kód ND/002/2015
Region Moravskoslezský kraj
Termín dražby 25. 11. 2015
Nejnižší podání 12 379 200,- Kč
Dražební jistota 500 000,- Kč
Minimální příhoz 50 000,- Kč
Vydraženo za 12 379 200,- Kč
Znalecký posudek 12 000 000,- Kč
Online Dražba online

Domluvte si prohlídku

Spojte se s námi

Kontaktní osoba

Ing. Miroslav Sinér
Mobil: +420 732 111 102
Pobočka: +420 596 111 356
Email: miroslavsiner@naxos.cz

Navrhovatel

Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft
se sídlem: Vídeň, Kolingasse 14-16, PSČ: 1090, Rakouská republika
zapsaná v obchodním rejstříku  vedeném Obchodním soudem ve Vídni pod č. FN 116476p

 

Dražebník

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem Strakonická 3367, Smíchov, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze

Mapa

Ostrava - Poruba / Moravskoslezský kraj