NAXOS a.s. Hledej Menu

Komerční pozemek

Praha 9 – Běchovice

Shrnutí

Nejnižší podání
26 620 000 Kč
Nejnižší podání: 26 620 000 Kč
Předmět prodeje: Pozemky
Forma prodeje: Dobrovolná dražba
Plocha: Plocha pozemku: 13 761 m2
;
Stav položky Vydraženo
Region Hlavní město Praha
Termín dražby 09. 09. 2020, 13:00
Nejnižší podání 26 620 000,- Kč
Dražební jistota 1 000 000,- Kč
Minimální příhoz 10 000,- Kč
Online Dražba online

Pozemek parc. č. 1205/50 o výměře 13.761 m2, katastrální území Běchovice, obec Praha leží mezi Dolními Počernicemi a Běchovicemi, v bezprostřední blízkosti Českobrodské ulice a nájezdu na pražský dálniční městský okruh.

Podle územního plánu hlavního města Prahy je část pozemku (cca 60% jeho výměry) určena ke komerční výstavbě s funkčním využitím ploch VN-D (nerušící výroba a služby). Jedná se o území sloužící pro umístění výroby a služeb všeho druhu, včetně skladů a skladovacích ploch, které nesmějí svými vlivy narušovat provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru.

Zbývající část pozemku (cca 40% jeho celkové výměry) je vedena jako LR (lesní porosty). Území sloužící pro lesy, které je určené k rekreaci na pozemcích určených k plnění funkce lesa.

Přístup k pozemku je z ulice K Horním Počernicím ve vlastnictví hlavního města Prahy a dále přes pozemky jiného vlastníka. Přístup k pozemku parc. č. 1205/50 přes pozemky jiného vlastníka není podle dostupných informací smluvně ošetřen.

Pozemek je nyní užíván pro zemědělské účely s právem hospodaření nejpozději do 30. 9. 2020.

Převod pozemku podléhá DPH a nejnižší podání je stanoveno včetně 21% DPH (tedy: základ daně ve výši 22.000.000 Kč + DPH ve výši 4.620.000 Kč = 26.620.000,- Kč).

Kontaktní osoba

Ing. Petr Vácha
Telefon: +420 257 314 251
Mobil: +420 777 707 307
Email: petrvacha@naxos.cz

Prohlídka

I. prohlídka: 12. srpna 2020 v 10:00 hod. 

II. prohlídka: 19. srpna 2020 v 10:00 hod. 

Navrhovatel

KIRO development s.r.o.

IČ: 27248160

Dražebník

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem Strakonická 3367, Smíchov, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze

Přiložené soubory

Jaký typ nemovitosti vás zajímá?

 

Komerční pozemek
Komerční pozemek
Komerční pozemek
Stav položky Vydraženo
Region Hlavní město Praha
Termín dražby 09. 09. 2020, 13:00
Nejnižší podání 26 620 000,- Kč
Dražební jistota 1 000 000,- Kč
Minimální příhoz 10 000,- Kč
Online Dražba online

Domluvte si prohlídku

Spojte se s námi

Kontaktní osoba

Ing. Petr Vácha
Telefon: +420 257 314 251
Mobil: +420 777 707 307
Pobočka: +420 257 314 251
Email: petrvacha@naxos.cz

Navrhovatel

KIRO development s.r.o.

IČ: 27248160

Dražebník

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem Strakonická 3367, Smíchov, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze