NAXOS a.s. Hledej Menu

Komerční objekt v centru města Třebíč

Karlovo náměstí 134/4, Vnitřní Město, Třebíč

Shrnutí

Nejnižší podání
29 000 000 Kč
Nejnižší podání: 29 000 000 Kč
Předmět prodeje: Obchodní prostory a budovy
Forma prodeje: Dobrovolná dražba
Plocha: Plocha pozemku: 1 448 m2
; Podlahová plocha: 2 198 m2
Stav položky Vyhlášeno
Firemní kód DD/010/2023
Region Kraj Vysočina
Způsob licitace Anglický způsob
Termín dražby 21. 06. 2023, 14:30
Nejnižší podání 29 000 000,- Kč
Dražební jistota 1 000 000,- Kč
Minimální příhoz 50 000,- Kč
Znalecký posudek 40 000 000,- Kč

Prostřednictvím dobrovolné dražby nabízíme k prodeji komerční nemovitost, která se nachází v samotném centru města Třebíč na Karlově Náměstí. Objekt má strategickou polohu, veškerá občanská vybavenost a dopravní spojení v docházkové vzdálenosti, velký počet parkovacích míst přímo u objektu.

Předmětem prodeje je soubor nemovitých věcí včetně součástí a příslušenství zapsaný na LV č. 897, k.ú. Třebíč - pozemek parc. č. St. 43, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Vnitřní Město, č.p. 134, objekt občanské vybavenosti. Celková výměra pozemků se rovná 1.448 m2. Celková podlahová plocha nemovitosti činí 2.198 m2.

Ke dni 2.5.2023 byl vypracován znalecký posudek a tržní hodnota objektu dle tohoto posudku činí 40.000.000 Kč.

Jedná se o třípodlažní nemovitost se samostatným zásobovacím traktem, v 1.PP se nachází skladové prostory, v 1.NP a 2.NP se nachází obchodní prostory k pronájmu. 1NP je pronajato nadnárodním řetězcem Teta drogerie a Lékárny ČR s.r.o. a výběrovým second handem - roční příjem ze stávajícího nájemného činí 2.277.216,- Kč, nájemné indexované o inflaci. V 2.NP jsou obchodní prostory k pronájmu o celkové výměře 887 m2. Již zpracovaná studie, která počítá s revitalizací 2.NP - studie zahrnuje realizaci kavárny, obchodní jednotky o celkové ploše 500 m2 a menších obchodních prostor. Roční příjem při plné obsazenosti na úrovni 3.700.000,- Kč.

Přístup do objektu je zajištěn pomocí věcného břemene prostřednictvím průjezdu sousedním objektem - přístup je umožněn přímo z Karlova náměstí. Velkou výhodou objektu je možnost vybudování parkovacích stání v severní části pozemků na ploše cca 400 m2.

Dle platného územního plánu města Třebíč, který nabyl účinnosti dne 1.10.2020, jsou pozemky definovány jako plochy smíšené obytné městské (SM). Jedná se o území s výškově stabilizovanou zástavbou s nutností zachování a rehabilitace stávající výškové hladiny - sousední objekty mají 4 NP. Již provedena studie, která počítá se zachováním obchodních prostor v 1.NP, 2.NP a nástavbou 3.NP a 4.NP - výstavba 12 bytů o celkové podlahové ploše 956 m2 a vybudování 13 parkovacích stání na vlastním pozemku.

Kompletní informační memorandum včetně nájemních smluv bude zasláno na vyžádání.

Kontaktní osoba

Ing. Marek Halas
Telefon: +420 257 314 251
Mobil: +420 736 287 789
Email: marekhalas@naxos.cz

Prohlídka

I. Prohlídka - dne 31.5.2023 v 10:00 hod.
II. Prohlídka - dne 7.6.2023 v 10:00 hod.

Navrhovatel

Kubík Vysočina s.r.o.
IČ: 07542046
se sídlem: Praha 8 - Karlín, Vítkova 631/7a, PSČ: 186 00
spisová značka: C 302749 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupena: Ing. Martin Kubík, jednatel

Dražebník

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem Praha 5, Holečkova 103/31, Smíchov, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze

Přiložené soubory

Jaký typ nemovitosti vás zajímá?

 

Komerční objekt v centru města Třebíč
Komerční objekt v centru města Třebíč
Komerční objekt v centru města Třebíč
Komerční objekt v centru města Třebíč
Komerční objekt v centru města Třebíč
Komerční objekt v centru města Třebíč
Stav položky Vyhlášeno
Firemní kód DD/010/2023
Region Kraj Vysočina
Způsob licitace Anglický způsob
Termín dražby 21. 06. 2023, 14:30
Nejnižší podání 29 000 000,- Kč
Dražební jistota 1 000 000,- Kč
Minimální příhoz 50 000,- Kč
Znalecký posudek 40 000 000,- Kč

Domluvte si prohlídku

Spojte se s námi

Kontaktní osoba

Ing. Marek Halas
Telefon: +420 257 314 251
Mobil: +420 736 287 789
Pobočka: +420 257 314 251
Email: marekhalas@naxos.cz

Navrhovatel

Kubík Vysočina s.r.o.
IČ: 07542046
se sídlem: Praha 8 - Karlín, Vítkova 631/7a, PSČ: 186 00
spisová značka: C 302749 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupena: Ing. Martin Kubík, jednatel

Dražebník

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem Praha 5, Holečkova 103/31, Smíchov, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze

Mapa

Karlovo náměstí 134/4, Vnitřní Město, Třebíč / Kraj Vysočina