NAXOS a.s. Hledej Menu

Prodej závodu Příbramská teplárenská, a.s. v konkursu včetně rozvodné soustavy

Prodej závodu Příbramská teplárenská, a.s.

Shrnutí

Cena: nejvyšší nabídce
Typ nemovitosti: Podniky
Forma prodeje: Výběrové řízení
Plocha: ; Údaje o ploše nejsou k dispozici
Stav položky Vyhlášeno
Firemní kód VŘ/020/2018
Region Středočeský kraj
Konec prvního kola 25. 02. 2019

Společnosti NAXOS a.s. (Vyhlašovatel VŘ) a  Patria CorporateFinance, a.s. (Poradce) byly společně pověřeny, aby prostřednictvím výběrového řízení našly vhodného potenciálního investora se zájmem o koupi závodu společnosti Příbramská teplárenská  a.s., v konkursu, spolu s aktivy teplárenské infastruktury, jež jsou v současné době ve vlastnictví města Příbram.

Závod úpadce je provozovatelem centrálního zdroje tepla pro město Příbram a z menší části výrobcem a dodavatelem elektrické energie. Konsolidované tržby závodu v roce 2017 činily 280,8 mil. Kč. Pro rok 2017 dosáhla dodávka tepla 493 TJ a dodávka el. energie 52GWh. Předmětem prodeje je soubor veškerých aktiv závodu včetně teplárenské infrastruktury v majetku města Příbram. V současnosti zásobuje Příbramská teplárenská teplem cca 10 tis. domácností,14 školních zařízení, 2 průmyslové závody, 3 zdravotnická zařízenía 3 obchodní centra.

Klíčová fakta:

  • Dodávky tepla diverzifikovanému portfoliu zákazníků s vysokou míru loajality ke svému dodavateli.
  • Omezená možnost vstupu konkurenta z důvodu vysokých vstupních nákladů.
  • Potenciál dalšího zefektivnění fungování, jak teplárenské soustavy, tak i zdroje tepla.
  • Prodej ucelené teplárenské soustavy v Příbrami a okolí, zahrnující výrobu a distribuci tepla, prostřednictvím jediné transakce.
  • Prodej funkčního závodu z konkurzu, tj. bez dluhové zátěže.
  • Podpora ze strany města Příbram v oblasti rozvoje ekologické formy dálkové dodávky tepla obyvatelům.

Součást předmětu prodeje tvoří areál Příbrámské teplárenské, a.s., veškerý soubor aktiv závodu včetně DHM, DNM, zásob, pohledávek z obchodního styku, odběratelské a dodavatelské kontrakty apod. V současné době zaměstnává závod cca 120 zaměstnanců.

Kontaktní osoba

Mgr. Marian Konečný, Ing. Petr Dědeček
Telefon: +420 257 314 251, + 420 221 424 193
Email: mariankonecny@naxos.cz, dedecek@patria.cz

Prohlídka

Individuální prohlídky předmětu prodeje jsou možné po celou dobu trvání 1. kola VŘ po předchozí dohodě se zástupcem Poradce a nebo Vyhlašovatele jmenovitě s Ing. Petrem Dědečkem, e-mail: dedecek@patria.cz a nebo Mgr. Marianem Konečným, e-mail: mariankonecny@naxos.cz.

Podmínkou pro účast na prohlídce Předmětu prodeje je (i) uzavření Dohody o mlčenlivosti (text k dispozici u Poradce, resp. Vyhlašovatele) a převzetí Infomačního memoranda. Zájemci, který uvedené podmínky nesplní nebude prohlídka Předmětu prodeje organizovaná v rámci VŘ umožněna.

Prohlídky předmětu prodeje budou probíhat vždy za účasti zástupce Poradce a nebo Vyhlašovatele a zástupce Prodávajících vč. zástupců managementu společnosti Příbramská teplárenská, a.s.. Počet členů (zástupců) Zájemce je omezen na 10 zástupců Zájemce.

Vyhlašovatel

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem: Praha 5, Holečkova 103/31, PSČ: 150 00
mariankonecny@naxos.cz
+420 257 314 251
(Vyhlašovatel)
a
Patria Corporate Finance, a.s.
IČ: 256 71 413
se sídlem: Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1
dedecek@patria.cz
(Poradce)

Objednatel

JUDr. Tomáš Pelikán
správce konkursní podstaty úpadce
Příbramská teplárenská, a.s.
a
Město Příbram

Přiložené soubory

Jaký typ nemovitosti vás zajímá?

 

Prodej závodu Příbramská teplárenská, a.s. v konkursu včetně rozvodné soustavy
Prodej závodu Příbramská teplárenská, a.s. v konkursu včetně rozvodné soustavy
Prodej závodu Příbramská teplárenská, a.s. v konkursu včetně rozvodné soustavy
Stav položky Vyhlášeno
Firemní kód VŘ/020/2018
Region Středočeský kraj
Konec prvního kola 25. 02. 2019

Domluvte si prohlídku

Spojte se s námi

Kontaktní osoba

Mgr. Marian Konečný, Ing. Petr Dědeček
Telefon: +420 257 314 251, + 420 221 424 193
Pobočka:
Email: mariankonecny@naxos.cz, dedecek@patria.cz

Vyhlašovatel

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem: Praha 5, Holečkova 103/31, PSČ: 150 00
mariankonecny@naxos.cz
+420 257 314 251
(Vyhlašovatel)
a
Patria Corporate Finance, a.s.
IČ: 256 71 413
se sídlem: Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1
dedecek@patria.cz
(Poradce)

Objednatel

JUDr. Tomáš Pelikán
správce konkursní podstaty úpadce
Příbramská teplárenská, a.s.
a
Město Příbram