NAXOS a.s. Hledej Menu

Pozemky pro rezidenční zástavbu

Staročernsko - okr. Pardubice

Shrnutí

Nejnižší podání 2 990 000 Kč Nejnižší podání: 2 990 000 Kč
Předmět prodeje: Pozemky
Forma prodeje: Dobrovolná dražba
Plocha: Plocha pozemku: 6 052 m2
;
Stav položky Vydraženo
Firemní kód DD/050/2018
Region Pardubický kraj
Způsob licitace Anglický způsob
Termín dražby 20. 02. 2019, 13:00
Nejnižší podání 2 990 000,- Kč
Dražební jistota 300 000,- Kč
Minimální příhoz 10 000,- Kč
Vydraženo za 3 550 000,- Kč
Jedná se o soubor rovinných na sebe navazujících pozemků, tvořící ucelený hon o celkové výměře 6.052 m2.
 
Pozemky je možné napojit na veškeré IS v dostupné vzdálenosti - elektro, veřejný vodovod, veřejná kanalizace a plyn. Pozemky se nacházejí na východním vzdáleném okraji města Pardubice, v městské části Staročernsko, s přístupem a příjezdem z veřejné asfaltové komunikace ulice Borská ve vlastnictví Pardubického kraje a z asfaltové komunikace tvořící točnu městské autobusové dopravy ve vlastnictví statutárního města Pardubice. Jedná se o klidnou stavebně rozvojovou lokalitu pozemků na výstavbu rodinných domů - lokalita „ Na Hrázi“, v blízkosti současné rezidenční zástavby nacházející se na vzdáleném severním okraji obce Staročernsko s možností napojení na veškeré IS v dostupné vzdálenosti. V blízkosti se nachází klidová rekreační lokalita lesních porostů. Dle posudku znalce se pozemky nenachází v záplavovém území, ale jedná se o lokalitu se zvýšenou hladinou podzemní vody. Dle územního plánu statutárního města Pardubice se jedná o území funkčního využití ploch BP – bydlení příměstské.
 
Nemovitost je prodávána v rámci insolvenčního řízení.

Kontaktní osoba

Luděk Naglmüller
Telefon: +420257314251
Mobil: +420777707318
Email: ludeknaglmuller@naxos.cz

Prohlídka

I. prohlídka dne: 23.1.2019 v 15:00 hod.
II. prohlídka dne: 6.2.2019 v 15:00 hod.

Navrhovatel

JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová
se sídlem kanceláře: Praha 1, Washingtonova 1567/25, PSČ: 110 00

insolvenční správce dlužníka:
Peculium, s.r.o.
IČ: 27546446
se sídlem: Praha 2 - Vinohrady, Italská 1580/26, PSČ: 120 00
spisová značka: MSPH 91 INS 17804/2016 vedená u Městského soudu v Praze

Dražebník

NAXOS a.s.
se sídlem Praha 5, Holečkova č.p.103, č.or.31, PSČ: 150 00
IČ: 26445867
Zapsaná v OR vedeném rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 7170

Přiložené soubory

Jaký typ nemovitosti vás zajímá?

 

Pozemky pro rezidenční zástavbu
Pozemky pro rezidenční zástavbu
Pozemky pro rezidenční zástavbu
Pozemky pro rezidenční zástavbu
Pozemky pro rezidenční zástavbu
Pozemky pro rezidenční zástavbu
Stav položky Vydraženo
Firemní kód DD/050/2018
Region Pardubický kraj
Způsob licitace Anglický způsob
Termín dražby 20. 02. 2019, 13:00
Nejnižší podání 2 990 000,- Kč
Dražební jistota 300 000,- Kč
Minimální příhoz 10 000,- Kč
Vydraženo za 3 550 000,- Kč

Domluvte si prohlídku

Spojte se s námi

Kontaktní osoba

Luděk Naglmüller
Telefon: +420257314251
Mobil: +420777707318
Pobočka: +420 257 314 251
Email: ludeknaglmuller@naxos.cz

Navrhovatel

JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová
se sídlem kanceláře: Praha 1, Washingtonova 1567/25, PSČ: 110 00

insolvenční správce dlužníka:
Peculium, s.r.o.
IČ: 27546446
se sídlem: Praha 2 - Vinohrady, Italská 1580/26, PSČ: 120 00
spisová značka: MSPH 91 INS 17804/2016 vedená u Městského soudu v Praze

Dražebník

NAXOS a.s.
se sídlem Praha 5, Holečkova č.p.103, č.or.31, PSČ: 150 00
IČ: 26445867
Zapsaná v OR vedeném rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 7170