NAXOS a.s. Hledej Menu

Pozemky Staročernsko

okr. Pardubice

Shrnutí

Nejnižší podání 5 100 000 Kč Nejnižší podání: 5 100 000 Kč
Předmět prodeje: Pozemky
Forma prodeje: Dobrovolná dražba
Plocha: Plocha pozemku: 6 052 m2
;
Stav položky Nevydraženo
Firemní kód DD/019/2018
Region Hlavní město Praha
Způsob licitace Anglický způsob
Termín dražby 12. 12. 2018, 13:00
Nejnižší podání 5 100 000,- Kč
Dražební jistota 300 000,- Kč
Jedná se o soubor rovinných na sebe navazujících pozemků, tvořící ucelený hon o celkové výměře 6.052 m2.
 
Pozemky je možné napojit na veškeré IS v dostupné vzdálenosti - elektro, veřejný vodovod, veřejná kanalizace a plyn. Pozemky se nacházejí na východním vzdáleném okraji města Pardubice, v městské části Staročernsko, s přístupem a příjezdem z veřejné asfaltové komunikace ulice Borská ve vlastnictví Pardubického kraje a z asfaltové komunikace tvořící točnu městské autobusové dopravy ve vlastnictví statutárního města Pardubice. Jedná se o klidnou stavebně rozvojovou lokalitu pozemků na výstavbu rodinných domů - lokalita „ Na Hrázi“, v blízkosti současné rezidenční zástavby nacházející se na vzdáleném severním okraji obce Staročernsko s možností napojení na veškeré IS v dostupné vzdálenosti. V blízkosti se nachází klidová rekreační lokalita lesních porostů. Dle posudku znalce se pozemky nenachází v záplavovém území, ale jedná se o lokalitu se zvýšenou hladinou podzemní vody. Dle územního plánu statutárního města Pardubice se jedná o území funkčního využití ploch BP – bydlení příměstské.
 
Nemovitost je prodávána v rámci insolvenčního řízení.

Kontaktní osoba

Luděk Naglmüller
Telefon: +420257314251
Mobil: +420777707318
Email: ludeknaglmuller@naxos.cz

Prohlídka

I. prohlídka dne: 29.11.2018 v 15:00 hod.
II. prohlídka dne: 6.12.2018 v 15:00 hod.

Navrhovatel

JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová
se sídlem kanceláře: Praha 1, Washingtonova 1567/25, PSČ: 110 00

insolvenční správce dlužníka:
Peculium, s.r.o.
IČ: 27546446
se sídlem: Praha 2 - Vinohrady, Italská 1580/26, PSČ: 120 00
spisová značka: MSPH 91 INS 17804/2016 vedená u Městského soudu v Praze

Dražebník

NAXOS a.s.
se sídlem Praha 5, Holečkova č.p.103, č.or.31, PSČ: 150 00
IČ: 26445867
Zapsaná v OR vedeném rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 7170

Přiložené soubory

Jaký typ nemovitosti vás zajímá?

 

Pozemky Staročernsko
Pozemky Staročernsko
Pozemky Staročernsko
Pozemky Staročernsko
Pozemky Staročernsko
Pozemky Staročernsko
Stav položky Nevydraženo
Firemní kód DD/019/2018
Region Hlavní město Praha
Způsob licitace Anglický způsob
Termín dražby 12. 12. 2018, 13:00
Nejnižší podání 5 100 000,- Kč
Dražební jistota 300 000,- Kč

Domluvte si prohlídku

Spojte se s námi

Kontaktní osoba

Luděk Naglmüller
Telefon: +420257314251
Mobil: +420777707318
Pobočka: +420 257 314 251
Email: ludeknaglmuller@naxos.cz

Navrhovatel

JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová
se sídlem kanceláře: Praha 1, Washingtonova 1567/25, PSČ: 110 00

insolvenční správce dlužníka:
Peculium, s.r.o.
IČ: 27546446
se sídlem: Praha 2 - Vinohrady, Italská 1580/26, PSČ: 120 00
spisová značka: MSPH 91 INS 17804/2016 vedená u Městského soudu v Praze

Dražebník

NAXOS a.s.
se sídlem Praha 5, Holečkova č.p.103, č.or.31, PSČ: 150 00
IČ: 26445867
Zapsaná v OR vedeném rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 7170