NAXOS a.s. Hledej Menu

Pozemky pro komerční výstavbu

České Budějovice - Vráto

Shrnutí

Cena: 1 500,- Kč/m2 / orientační kupní cena
Typ nemovitosti: Pozemky
Forma prodeje: Výběrové řízení
Plocha: ; Údaje o ploše nejsou k dispozici
Stav položky Vyhlášeno
Region Jihočeský kraj
Konec prvního kola 05. 10. 2018

Pozemky o výměře 13.000 m2položeny na východním okraji Českých Budějovic mezi obcemi Vráto a Hlinsko, u obecní silnice spojující Rudolfovskou třídu a ul. Hlinskou. Přístup na pozemky je přímo z této obecní silnice. Pozemky jsou zároveň položeny v těsné blízkosti budoucí dálnice D3, ale mimo její ochranné pásmo.

Pozemky jsou rovinné a téměř celé nyní vedeny a užívány jako trvalý travní porost.

Územním plánem jsou určeny pro plochy výroby a skladování - komerční (VSK 5). Hlavní využití: lehká výroba, výrobní služby, sklady, logistické areály, velkoobchodní zařízení, občanská vybavenost komerčního charakteru. Zastavitelnost pozemků až 85%, výšková hladina je stanovena max. 3NP (v odůvodněných případech a u technologických objektů i více).

Inženýrské sítě: plyn (středotlak), elektrorozvod a kanalizace přímo na hranici pozemků, nejbližší veřejný vodovodní řad veden v ul. Rudolfovská a Hlinská (cca 250 m od hranice pozemků). Soukromý vodovod přiveden cca 100 m od hranice pozemků.

Na pozemcích vázne věcné břemeno ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic s minimálním dopadem na rozsah budoucí výstavby a využití. 

Prodej formou výběrového řízení nejvyšší nabídce. 

Kontaktní osoba

Luděk Naglmüller
Telefon: +420257314251
Mobil: +420777707318
Email: ludeknaglmuller@naxos.cz

Způsob předložení návrhu

Písemný

Termíny

Nejzazší termín pro podání nabídek: 5.10.2018 do 12.00 hod.

Prohlídka

Po předchozí domluvě s prodejcem

Vyhlašovatel

NAXOS a.s. 
IČ: 26445867
se sídlem: Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze

Přiložené soubory

Jaký typ nemovitosti vás zajímá?

 

Pozemky pro komerční výstavbu
Pozemky pro komerční výstavbu
Pozemky pro komerční výstavbu
Pozemky pro komerční výstavbu
Pozemky pro komerční výstavbu
Pozemky pro komerční výstavbu
Stav položky Vyhlášeno
Region Jihočeský kraj
Konec prvního kola 05. 10. 2018

Domluvte si prohlídku

Spojte se s námi

Kontaktní osoba

Luděk Naglmüller
Telefon: +420257314251
Mobil: +420777707318
Pobočka: +420 257 314 251
Email: ludeknaglmuller@naxos.cz

Vyhlašovatel

NAXOS a.s. 
IČ: 26445867
se sídlem: Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze