NAXOS a.s. Hledej Menu

Komerční areál bývalé školy

ul. Gustawa Morcinka č.p. 1112, Karviná

Nejnižší podání 5 900 000 Kč
Administrativní prostory a budovy
Dobrovolná dražba
Plocha pozemku: 16 067 m2
Podlahová plocha: 3 800 m2
Stav položky Nevydraženo
Firemní kód N01165, N01166
Region Moravskoslezský kraj
Způsob licitace Anglický způsob
Termín dražby 23.01.2018 11:00
Nejnižší podání 5 900 000,- Kč
Dražební jistota 500 000,- Kč
Minimální příhoz 50 000,- Kč
Znalecký posudek 5 900 000,- Kč

Předmětem dražby je komerční areál bývalé školy sestávající ze tří vzájemně propojených budov z r. 1950, okolo komplexu budov se rozkládá rozsáhlý pozemek s chodníky a dvěma parkovišti.  Nachází se v severní části města Karviná, v části Nové Město. Do areálu vedou dva vjezdy, z třídy Osvobození a z ul. Fučíkova. Dobrá dopravní dostupnost, kompletní občanská a obchodní infrastruktura v dostupné vzdálenosti. Dle ÚP leží areál v zóně občanské vybavenosti – zařízení pro děti a mládež. Stavebně – technický stav objektů je dobrý, byla provedena výměna oken, instalace měření a regulace vytápění.

Tento komerční komplex je tvořen:
- hlavní budovou „A”;
- spojovacím krčkem „D”;
- tělocvičnou „B”;
- objektem knihovny (mateřské školy) „C”;
- garáží „F”;
- podél tělocvičny vede spojovací chodba „E”.

Budova A s krčkem D – 2.866 m2: Jedná se o hlavní školní budovu se čtyřmi nadzemními podlažími. Dispozice:
- 1.PP: kotelna, sklady, pomocné prostory pro bývalou kuchyň, chodba, sklep pod jevištěm;
- 1.NP: vstup se zádveřím, šatna, původně byt školníka, chodba,  2x vnitřní schodiště, učebny, kanceláře nájemců, sklady, sociální zařízení, aula, kuchyně, jídelna;
- 2. NP až 4.NP: chodba, učebny, kanceláře, kabinety, sociální zařízení.

Budova B – tělocvična 263 m2 s chodbou E: Tělocvična s hygienickým zázemím a s přístavbou spojovací chodby. Dispozice:
- 1.NP : tělocvična, hygienické zázemí, chodba;

Budova C – knihovna (mateřská školka) – 551 m2; Nepodsklepený objekt, dvě nadzemní podlaží. Dispozice:
-1.NP: vstup se zádveřím, chodba, schodiště, šatny, sociální zařízení, herna, kanceláře, kuchyňka;
- 2 NP: chodba, učebny, kanceláře, sociální zařízení.

Budova F – garáž – 60 m2, přízemní nepodsklepený objekt z r. 1960, zděná konstrukce.

Podrobnější informace jsou uvedeny v informačním memorandu a ve znaleckém posudku – vše k dispozici na vyžádání.

Kontaktní osoba

Ing. Miroslav Sinér
Mobil: +420 732 111 102

Prohlídka

I. prohlídka    - dne 14.12.2017 v 11:00 hod.

II. prohlídka   - dne 11.1.2018 v 11:00 hod.

Sraz zájemců je na adrese ulice Gustawa Morcinka  č.p. 1112, Karviná – Nové Město, PSČ  735 06 u hlavního vstupu do objektu předmětu dražby z ulice Gustawa Morcinka.

Navrhovatel

Slezská univerzita v Opavě

se sídlem: Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava – Předměstí

IČ: 47813059

Dražebník

NAXOS Ostrava, a.s.
se sídlem Ostrava, Nádražní 1258/22, PSČ: 702 00 
IČ: 27779831
Zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3106  

Přiložené soubory

Jaký typ nemovitosti vás zajímá?

 

Komerční areál bývalé školy
Komerční areál bývalé školy
Komerční areál bývalé školy
Komerční areál bývalé školy
Komerční areál bývalé školy
Komerční areál bývalé školy
Stav položky Nevydraženo
Firemní kód N01165, N01166
Region Moravskoslezský kraj
Způsob licitace Anglický způsob
Termín dražby 23.01.2018 11:00
Nejnižší podání 5 900 000,- Kč
Dražební jistota 500 000,- Kč
Minimální příhoz 50 000,- Kč
Znalecký posudek 5 900 000,- Kč

Domluvte si prohlídku

Spojte se s námi

Kontaktní osoba

Ing. Miroslav Sinér
Mobil: +420 732 111 102
Pobočka: +420 596 111 356

Navrhovatel

Slezská univerzita v Opavě

se sídlem: Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava – Předměstí

IČ: 47813059

Dražebník

NAXOS Ostrava, a.s.
se sídlem Ostrava, Nádražní 1258/22, PSČ: 702 00 
IČ: 27779831
Zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3106