NAXOS a.s. Hledej Menu

Halový objekt

s manipulační plochou - Pardubice

Shrnutí

Cena: nejvyšší nabídce
Typ nemovitosti: Průmyslové objekty a areály, skladové prostory
Forma prodeje: Výběrové řízení
Plocha: Plocha pozemku: 4 930 m2
; Podlahová plocha: 771 m2
Stav položky Vyhlášeno
Firemní kód VŘ/032/2018
Region Pardubický kraj
Konec prvního kola 11. 09. 2018

Provozní areál, který tvoří manipulační plocha o výměře 4930 m2 a halový objekt o výměře 771 m2. Stavba (v současné době využívaná jako zámečnictví), složená ze dvou hlavních dílen a sociálního zázemí, je bez podzemního podlaží, s jedním nadzemním podlažím pod nízkou sedlovou střechou. Objekt byl postaven v roce 1973. Všechny konstrukce dlouhodobé životnosti i většina konstrukcí krátkodobé životnosti je v objektu původní z roku výstavby. Částečná rekonstrukce vnitřních části objektu byla provedena v roce 1999 při plynofikaci.Areál se nachází v lokalitě bývalého drážního areálu, jižně od železniční stanice Pardubice hl. nádraží v zastavěné části města. V těsné blízkosti této lokality se nachází silnice I/37 (Chrudim –Pardubice – Hradec Králové, do budoucna dálniční přivaděč k D11 Praha – Hradec Králové – Wroclav, trasa evropského významu E 67). Kupující je povinen na vlastní náklady zajistit:

  • vlastní přístup do nově vzniklé části areálu mimo pozemky stávajícího areálu. Přístup je možné zřídit přes pozemek parc. č. 570 (pozemek ve vlastnictví Města Pardubice) ve lhůtě nejpozději do 15-ti měsíců od podpisu kupní smlouvy a současně s řízením nového přístupu vybudovat na vlastní náklady oplocení na hranici nově vzniklého pozemku parc. č. 4001/4 tak, aby došlo k oddělení prodávaných nemovitostí od zbytku areálu
  • vlastní připojení k potřebným inženýrským sítím ve lhůtě do 15-ti měsíců od podpisu kupní smlouvy

Kontaktní osoba

Luděk Naglmüller
Telefon: +420257314251
Mobil: +420777707318
Email: ludeknaglmuller@naxos.cz

Způsob předložení návrhu

Písemný, k rukám Organizátora VŘ - NAXOS a.s., Holečkova 31, 150 00 Praha 5

Termíny

Nejzazší termín pro předložení písemných cenových nabídek do 11.9.2018 do 17:00 hod. 

Prohlídka

Po předchozí domluvě s prodejcem

Vyhlašovatel

NAXOS a.s. 
IČ: 26445867
se sídlem: Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze

Objednatel

EVČ s.r.o.
se sídlem: Arnošta z Pardubice 676, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02
IČ:13582275
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 116

Přiložené soubory

Jaký typ nemovitosti vás zajímá?

 

Halový objekt
Halový objekt
Halový objekt
Halový objekt
Halový objekt
Stav položky Vyhlášeno
Firemní kód VŘ/032/2018
Region Pardubický kraj
Konec prvního kola 11. 09. 2018

Domluvte si prohlídku

Spojte se s námi

Kontaktní osoba

Luděk Naglmüller
Telefon: +420257314251
Mobil: +420777707318
Pobočka: +420 257 314 251
Email: ludeknaglmuller@naxos.cz

Vyhlašovatel

NAXOS a.s. 
IČ: 26445867
se sídlem: Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze

Objednatel

EVČ s.r.o.
se sídlem: Arnošta z Pardubice 676, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02
IČ:13582275
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 116